Bcg clinic

Częstotliwości dla twojego zdrowia

healy

Częstotliwości dla twojego zdrowia

W Unii Europejskiej Healy jest wyrobem medycznym do leczenia bólu w bólach kostnych, bólach przewlekłych, fibromialgii i migrenie a także do leczenia wspomagającego chorób psychicznych, takich jak depresja, lęk i związane z nimi zaburzenia snu. Oprócz programów medycznych zawiera prawie dwieście programów mogących wspomóc organizm w wielu problemach zdrowotnych a także z zakresie fitness, wspomagania uczenia się itp.

 

rtplasma

Częstotliwości dla twojego zdrowia

Rtplasma – lampa wyładowcza (plazmowa), która wytwarza dokładnie odwzorowaną falę elektromagnetyczną o prostokątnym kształcie, w zakresie od 0.1 Hz do 900 000 Hz, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Program do obsługi tego urządzenia umożliwia podawanie wielu sygnałów po kolei w określonych przedziałach czasowych, posiada również opcję podawania częstotliwości poprzez tzw. Funkcję przemiatania, tj. od jednej wskazanej częstotliwości do drugiej, z możliwością ustawienia skoku o 0,01 Hz.
Urządzenie nawiązuje swoim stylem i konstrukcją do urządzeń dr Royal Raymond Reifa, który używał tego rodzaju instrumentu do eliminowania patogenów, wirusów, bakterii, grzybów, pasożytów, nowotworów.

 

skaner 3d

Częstotliwości dla twojego zdrowia

SKANER 3D NLS SPECTOR
Informacje z podczerwieni
Od wielu lat obserwuje się intensywny rozwój metod pomiarowych w biofizyce na świecie.
Czujniki uzywające spektrum podczerwieni sa wykorzystywane w technikach pomiarów składu pierwiastkowego materii.
Widmo spektroskopowe to zarejestrowany obraz promieniowania rozłożonego na poszczególne częstotliwości, długości fal lub energie. Widmo, które powstało w wyniku emisji promieniowania przez analizowaną substancję albo na skutek kontaktu z nią (przeszło przez nią lub zostało przez nią odbite), może dostarczyć szeregu cennych informacji o badanej substancji.

 

Nota prawna:
Usługi paramedyczne oraz usługi tzw. medycyny naturalnej nie stanowią działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638z późn. zm.). Urządzenia do biorezonansu w tym lampa plazmowa i skaner 3D nie są urządzeniami medycznymi w sensie medycyny akademickiej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.). Metody biorezonansowe nie leczą, nie stawiają diagnoz lekarskich, bezwzględnie nie zmieniają zaleceń lekarskich. Są to terapie komplementarne, informacyjno-holistyczne, których celem jest profilaktyka oraz wspieranie organizmu w powrocie do homeostazy.
Informacje dostępne na stronie bcgclinic.pl służą celom edukacyjnym i nie mogą być w żadnym wypadku stosowane zastępczo do diagnozy lekarza. Nie mogą być również podstawą do stawiania diagnozy i podejmowania leczenia. Leczenie zawsze należy konsultować z lekarzem medycyny. W czasie stosowania terapii komplementarnych należy skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym w celu oceny i diagnostyki stanu zdrowia. Bezwzględnie nie należy samowolnie zmieniać zaleceń lekarskich na podstawie uzyskanych w za naszym pośrednictwem informacji.

Facebook

Bcg Clinic Sp. z o.o.
ul. Bolesława Krzywoustego 11-16
70-896 Załom
(+48) 731 750 890
biuro@bcgclinic.pl